امروز داشتم خاطرات گذشته رو مرور می‌کردم، برام سوال پیش اومد که من بیش‌تر کار می‌کنم یا بازی؟ با خودم همسفر شدم به گذشته، اواخر پاییز سال ۱۳۹۵، تازه داشتیم چاپ اول کتاب تست مامان را از چاپخونه تحویل می‌گرفتیم، اون موقع فکر می‌کردیم هر

نمی‌دونم شما هم مثل من این سوال رو از خودتون می‌پرسید که آیا کار می‌کنیم برای اینکه بتونیم بعدا با پولی که به دست میاریم رویاهامون رو محقق کنیم یا کلا باید با رویاهامون زندگی کنیم، یعنی کاری که می‌کنیم بخشی از رویاهای ما باشه،